SUN1011---分集水器

性能及参数
1、分集水器由分水器和集水器组成。
2、分水器上每个出水口装有可视流量调节阀。
3、集水器上的每个回水口有调节阀,取下手轮可以换用电热执行器进行对每个房间恒温控制。
4、分水器和集水器间距210mm  。
5、支管间距50mm。
6、支管口径:3/4"×ф18。


产品尺寸
A B C D E F
 1234  1234  1234  0  123  12  3  5
               
               
               
               
               
               
               
QQ交谈 网店销售